GIA CÔNG TRÊN MÁY PHAY CNC

Phay CNC là một hình thức gia công cụ thể của máy tính điều khiển số (CNC). Phay chính nó là một quá trình gia công tương tự như khoan và cắt CNC. Giống như khoan và cắt sử dụng dao cắt hình trụ quay. Tuy nhiên, trong quá trình máy phay CNC có thể di chuyển theo nhiều trục, và có thể tạo ra nhiều hình dạng, khe và lỗ. Ngoài ra, gia công phay CNC có thể tạo ra nhiều hình dạng khác nhau của chi tiết do đặc tính của máy, di chuyển theo nhiều trục khác nhau, không giống như chuyển động trục đơn của máy khoan.

Phay CNC
Phay CNC

Máy phay CNC là loại máy CNC được sử dụng rộng rãi nhất. Thông thường, chúng được nhóm lại theo số trục mà chúng vận hành, được gắn nhãn với các chữ cái khác nhau. X và Y chỉ định chuyển động theo chiều ngang của khối chi tiết (phía trước và sau và bên cạnh mặt phẳng trên mặt phẳng). Z đại diện cho chuyển động thẳng đứng, hoặc lên xuống, trong khi W biểu diễn sự dịch chuyển chéo qua mặt phẳng đứng. Hầu hết các máy phay CNC có  từ 3 đến 5 trục, tạo ra hiệu suất gia công đặc biệt dọc theo ít nhất trục X, Y và Z. Các máy móc tiên tiến, chẳng hạn như các máy phay CNC 5 trục, cần chương trình CAM để đạt hiệu suất tối ưu do các hình học cực kỳ phức tạp liên quan đến quá trình gia công. Các thiết bị này cực kỳ hữu ích bởi vì chúng có thể sản xuất hình dạng mà có thể là gần như không thể bằng cách sử dụng phương pháp gia công khác .

Các phương pháp gia công, phay và tiện  CNC được sử dụng để sản xuất nhiều loại linh kiện, và chi phí dụng cụ liên quan đã tiếp tục trở nên rẻ hơn. Nói chung, sản xuất lớn đòi hỏi thiết kế tương đối đơn giản được sản xuất tốt hơn bằng các phương pháp khác, mặc dù công nghệ CNC có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu sản xuất. Phay CNC là những giải pháp lý tưởng cho mọi thứ, từ nguyên mẫu và sản xuất ngắn hạn các bộ phận phức tạp đến việc chế tạo các bộ phận chính xác độc đáo.

Hầu như mọi loại vật liệu có thể được khoan hoặc cắt, phay  đều có thể được gia công bằng máy CNC, mặc dù phần lớn công việc được thực hiện bằng kim loại. Giống như việc khoan và cắt, phải lựa chọn các máy công cụ phù hợp cho từng loại vật liệu để tránh những vấn đề tiềm ẩn. Độ cứng của vật liệu làm việc cũng như độ quay của dụng cụ cắt phải được tính toán trước khi bắt đầu quá trình gia công.

Phay CNC là một hình thức gia công cụ thể của máy tính điều khiển số (CNC). Phay chính nó là một quá trình gia công tương tự như khoan và cắt CNC. Giống như khoan và cắt sử dụng dao cắt hình trụ quay. Tuy nhiên, trong quá trình máy phay CNC có thể di chuyển theo nhiều trục, và có thể tạo ra nhiều hình dạng, khe và lỗ. Ngoài ra, gia công phay CNC có thể tạo ra nhiều hình dạng khác nhau của chi tiết do đặc tính của máy, di chuyển theo nhiều trục khác nhau, không giống như chuyển động trục đơn của máy khoan.

Máy phay CNC là loại máy CNC được sử dụng rộng rãi nhất. Thông thường, chúng được nhóm lại theo số trục mà chúng vận hành, được gắn nhãn với các chữ cái khác nhau. X và Y chỉ định chuyển động theo chiều ngang của khối chi tiết (phía trước và sau và bên cạnh mặt phẳng trên mặt phẳng). Z đại diện cho chuyển động thẳng đứng, hoặc lên xuống, trong khi W biểu diễn sự dịch chuyển chéo qua mặt phẳng đứng. Hầu hết các máy phay CNC có  từ 3 đến 5 trục, tạo ra hiệu suất gia công đặc biệt dọc theo ít nhất trục X, Y và Z. Các máy móc tiên tiến, chẳng hạn như các máy phay CNC 5 trục, cần chương trình CAM để đạt hiệu suất tối ưu do các hình học cực kỳ phức tạp liên quan đến quá trình gia công. Các thiết bị này cực kỳ hữu ích bởi vì chúng có thể sản xuất hình dạng mà có thể là gần như không thể bằng cách sử dụng phương pháp gia công khác .

Các phương pháp gia công, phay và tiện  CNC được sử dụng để sản xuất nhiều loại linh kiện, và chi phí dụng cụ liên quan đã tiếp tục trở nên rẻ hơn. Nói chung, sản xuất lớn đòi hỏi thiết kế tương đối đơn giản được sản xuất tốt hơn bằng các phương pháp khác, mặc dù công nghệ CNC có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu sản xuất. Phay CNC là những giải pháp lý tưởng cho mọi thứ, từ nguyên mẫu và sản xuất ngắn hạn các bộ phận phức tạp đến việc chế tạo các bộ phận chính xác độc đáo.

Hầu như mọi loại vật liệu có thể được khoan hoặc cắt, phay  đều có thể được gia công bằng máy CNC, mặc dù phần lớn công việc được thực hiện bằng kim loại. Giống như việc khoan và cắt, phải lựa chọn các máy công cụ phù hợp cho từng loại vật liệu để tránh những vấn đề tiềm ẩn. Độ cứng của vật liệu làm việc cũng như độ quay của dụng cụ cắt phải được tính toán trước khi bắt đầu quá trình gia công.

One thought on “GIA CÔNG TRÊN MÁY PHAY CNC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *