Gia công cơ khí CNC – chế tạo máy tự động hoá

Chế tạo máy theo yêu cầu

Tên sản phẩm : Hệ thống cấp phôi tự động cho dây chuyền sản xuất điện tử

Gia công : gia công trên máy tiện CNC , máy phay CNC,

Thiết kế chế tạo theo yêu cầu kỹ thuật và nhu cầu sử dụng của khách hàng

Sản lượng : theo yêu cầu đặt hàng

Chế tạo máy theo yêu cầu
Chế tạo máy theo yêu cầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *