Gia công cơ khí chính xác tại Hưng Yên

Gia công cơ khí chính xác tại Hưng Yên

Gia công cơ khí CNC tại Hưng Yên theo yêu cầu khách hàng

Tên sản phẩm : Chi tiết máy gia công CNC theo bản vẽ

Gia công : gia công trên máy tiện CNC , máy phay CNC, máy mài

Bản vẽ : gia công theo yêu cầu của khách hàng

Sản lượng : đơn chiếc

Dung sai : 0.01 mm

gia công chi tiết máy theo yêu cầu khách hàng
gia công chi tiết máy theo yêu cầu khách hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *