Gia công CNC tại Bắc Ninh

Gia công cơ khí CNC tại Bắc Ninh

Tên sản phẩm : Chi tiết máy gia công CNC theo yêu cầu của khách hàng tại Bắc Ninh

Gia công : gia công trên máy tiện CNC , máy phay CNC

Bản vẽ : gia công theo yêu cầu của khách hàng đáp ứng được độ chính xác theo tiêu chuẩn

Sản lượng : 1 chiếc theo yêu cầu

Dung sai : 0.01 mm

cnc parts gia công tại công ty
cnc parts gia công tại công ty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *