Gia công CNC các sản phẩm nhựa theo yêu cầu

Gia công cơ khí CNC các sản phẩm nhựa theo yêu cầu

Tên sản phẩm : Chi tiết nhựa thay thế trong các máy điện tử

Gia công : gia công trên máy tiện CNC , máy phay CNC

Bản vẽ : gia công theo yêu cầu của khách hàng

Sản lượng : theo nhu cầu đặt hàng

Dung sai : 0.01 mm

Chi tiết nhựa thay thế
Chi tiết nhựa thay thế

One thought on “Gia công CNC các sản phẩm nhựa theo yêu cầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *