Gia công chi tiết chính xác theo yêu cầu tại Hà Nam

Gia công chi tiết chính xác theo yêu cầu

Tên sản phẩm : Chi tiết máy thay thế gia công CNC theo đơn đặt hàng

Gia công : gia công trên máy tiện CNC , máy phay CNC, độ chính xác cao

Bản vẽ : gia công theo yêu cầu của khách hàng

Sản lượng : đơn chiếc

Dung sai : 0.01 mm

gia công chi tiết cơ khí chính xác theo yêu cầu khách hàng FDI
gia công chi tiết cơ khí chính xác theo yêu cầu khách hàng FDI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *