Đồ gá cơ khí

Gia công đồ gá cơ khí CNC

Tên sản phẩm : Chi tiết máy, đồ gá  gia công CNC theo yêu cầu của khách hàng

Gia công : gia công trên máy tiện CNC , máy phay CNC, máy mài

Bản vẽ : gia công theo yêu cầu của khách hàng

Sản lượng : 10000 chiếc/ tháng

Dung sai : 0.01 mm

đồ gá chi tiết máy 4
đồ gá chi tiết máy 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *